0

بهدان

کاندیدای ششمین دوره شورای روستای بهدان

ژوئن 13, 2021 در 12:20 ق.ظ توسط

طبق اخبار رسیده کاندید های ششمین دوره انتخابات روستای بهدان به ترتیب حروف الفبا عبارتند از

آقای عباس بهدانی

آقای حسین بهدانی

آقای ابراهیم پاکیزه

آقای آرش پیشیار

آقای الیاس کاظمی

خانم فاطمه همرنگ

(بعدا تکمیل میگردد)

کاندیدای مورد نظر اگر مطالب دارند میتوانند ارسال کنند تا منتشر شود

دیدگاهتان را بنویسید