0

آرای شمارش شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای بهدان

       بهدان      19 ژوئن, 2021

آرای شمارش شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای بهداناز مجموع ۶۱۸ رای شمارش شده به ترتیب بالاترین رایآقای ابرهیم پاکیزه ۳۰۱ رایآقای الیاس کاظمی ۲۳۴ رایآقای حسین بهدانی ۲۱۸ رای خانم فاطمه همرنک ۱۶۹ رایآقای امین پیشیار ۱۴۶ رایآقای…… بیشتر »

0

کاندیدای ششمین دوره شورای روستای بهدان

       بهدان      13 ژوئن, 2021

آقای عباس بهدانی آقای حسین بهدانی آقای ابراهیم پاکیزه آقای آرش پیشیار آقای الیاس کاظمی خانم فاطمه همرنگ (بعدا تکمیل میگردد) کاندیدای مورد نظر اگر مطالب دارند میتوانند ارسال کنند تا منتشر شود