0

طبیعت از دست رفته و خطر سلامت اهالی

       بهدان      ۱۱ اسفند, ۱۳۹۴

بسیاری از ما از کودکی در محله زیبای بهدان خاطرات شیرینی داریم که الان به یادش میافتیم حسرت میخوریم از رودخانه زیبای سیاهرود که تابستان پناهگاهی بود برای فرار از گرمای طاقت فرسا که بیش از ده سال است که…… بیشتر »