0

طبیعت از دست رفته و خطر سلامت اهالی

       بهدان      1 مارس, 2016

بسیاری از ما از کودکی در محله زیبای بهدان خاطرات شیرینی داریم که الان به یادش میافتیم حسرت میخوریم از رودخانه زیبای سیاهرود که تابستان پناهگاهی بود برای فرار از گرمای طاقت فرسا که بیش از ده سال است که…… بیشتر »